Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Інавацыйны праект «Перавернуты ўрок»

Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі «Перавернуты ўрок» як механізму павышэння якасці адукацыі вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі»2016-2019 гг.

У дзяржаўнай установе адукацыі «Гімназія № 6 г. Мінска» з 01.09.2016 арганізавана інавацыйная дзейнасць па рэалізацыі інавацыйнага праекта «Укараненне мадэлі «Перавернуты ўрок» як механізму павышэння якасці адукацыі вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі»

Інавацыйная група:


Укараненне мадэлі «Перавернуты ўрок» як механізму павышэння якасці адукацыі вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі 2016-2019 гг.

Павышэнне якасці адукацыі і яе практычная накіраванасць з'яўляюцца адной з актуальных праблем сучаснай сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі. Яе рашэнне напрамую звязана з аптымізацыяй спосабаў паўнавартаснага засваення вучнямі зместу адукацыі, развіцця на яе аснове высокіх інтэлектуальных і творчых здольнасцей вучняў.

Пры традыцыйным падыходзе ў навучанні, які не заўсёды спрыяе павышэнню якасці адукацыі, маюць месца наступныя фактары:

 • пасіўнасць вучняў, адсутнасць ініцыятывы і жадання ў самастойнай дзейнасці, механічнае перапісванне і запамінанне вучэбнага матэрыялу;
 • вядучая, кіруючая пазіцыя ў вучэбнай сітуацыі настаўніка, які выступае ў ролі асноўнай крыніцы ведаў і інфармацыі, кантралюе веды вучняў.

Праблемы, якія існуюць у масавай адукацыйнай практыцы, якія перашкаджаюць дасягненню высокага ўзроўню якасці адукацыі, выкрываюць наяўнасць супярэчнасцей паміж:

 • вялікімі патэнцыяльнымі магчымасцямі інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій у сістэме адукацыі і недастатковай эфектыўнасцю іх выкарыстання ў сучаснай школе;
 • патрэбай грамадства ў эфектыўных метадах навучання на аснове інтэграцыі вочнага навучання і яго дыстанцыйных формаў і адсутнасцю такога вопыту ў масавай педагагічнай практыцы;
 • важнасцю вучэбнай актыўнасці вучняў для дасягнення імі высокіх адукацыйных вынікаў і іх пасіўнасцю пры традыцыйных варыянтах арганізацыі адукацыйнага працэсу;
 • неабходнасцю рэалізацыі індывідуальнага і дыферэнцыраванага падыходаў у працэсе навучання вучняў і абмежаванымі магчымасцямі настаўніка для іх рэалізацыі на падставе недахопу вучэбнага часу;
 • актуальнасцю адукацыйнай праблемы адаптацыі чалавека да жыцця ва ўмовах новага інфармацыйнага асяроддзя і абмежаванымі магчымасцямі яе рашэння пры традыцыйным навучанні.

Праект прапануе рашэнне пазначаных праблем праз рэалізацыю мадэлі перавернутага навучання (перавернутага ўрока, перавернутага класа), у рамках якога змяшчаюцца прыярытэты з навучання на вучэнне, з перадачы вучням гатовай інфармацыі на працэс яе здабывання самімі вучнямі.


    

Перавернутае навучанне (flipped learning) - адна з форм змешанага навучання, пры якой у якасці дамашняга задання вучні самастойна вывучаюць тэарэтычны матэрыял, а ўвесь вучэбны час у суправаджэнні настаўніка выкарыстоўваецца для адпрацоўкі атрыманых ведаў, сумеснага выканання практычных заданняў.

Такая мадэль вучэбных заняткаў прадугледжвае стварэнне аптымальных умоў для развіцця пазнавальнай актыўнасці вучняў, арганізацыі такой плённай дзейнасці ў рамках тэмы, якая вывучаецца, пры якой вучні становяцца не пасіўнымі спажыўцамі гатовай інфармацыі, а яе здабытчыкамі і перапрацоўшчыкамі. У выніку, перавернутае навучанне спрыяе:

 • павышэнню вучэбнай актыўнасці вучняў, іх матывацыі да навучання і захопленасці вучэбнай дзейнасцю на занятках;
 • рэалізацыі магчымасці дыферэнцыраванага падыходу ў навучанні, работы ў індывідуальным камфортным тэмпе;
 • павышэнню самастойнасці вучняў, іх адказнасці за навучанне;
 • узмацненню акцэнту на практычную прадуктыўную і творчую дзейнасць;
 • выкарыстанню разнастайных крыніц атрымання інфармацыі;
 • рэфармаванню навыкаў групавой, каманднай працы;
 • станоўчым змяненням пазіцыі настаўніка ў адукацыйным працэсе: вучні маюць патрэбу ў настаўніку - кансультанце, трэнеры, партнёры;
 • прадастаўленні дадатковых магчымасцей уключэння ў навучальны працэс трэціх асоб - законных прадстаўнікоў вучняў, настаўнікаў.

Мэта інавацыйнага праекта: павышэнне якасці адукацыі вучняў гімназіі на аснове рэалізацыі мадэлі «Перавернуты ўрок», накіраванай на фарміраванне ключавых кампетэнцый, раскрыццё асобасных патэнцыйных магчымасцей і задавальненне адукацыйных запытаў вучняў.

Задачы праекта

 1. Забяспечыць аптымізацыю працэсу навучання, накіраванага на фарміраванне суб'екта вучэбнай дзейнасці, які гатовы да самаразвіцця.
 2. Распрацаваць канкрэтныя механізмы ўкаранення мадэлі «Перавернуты ўрок» у практыку работы настаўніка, уключанага ў інавацыйны праект; вызначыць крытэрыі і паказчыкі яе паспяховасці праз сістэму субяседаванняў, дыягнастычных працэдур, групавых і калектыўных практыкумаў.
 3. Забяспечыць прыняцце мадэлі бацькоўскай супольнасцю.
 4. Распрацаваць сістэму маніторынгу для вызначэння сфарміраванасці ключавых кампетэнцый усіх суб'ектаў адукацыйнага працэсу.
 5. Ажыццявіць падбор Інтэрнэт-рэсурсаў па навучальных прадметах; стварыць уласныя электронныя сродкі навучання, неабходную інфармацыйную базу.
 6. Ажыццявіць адбор эфектыўных форм, метадаў і тэхналогій навучання для павышэння якасці і выніковасці навучальных заняткіаў з дапамогай укаранення мадэлі «Перавернуты ўрок».
 7. Забяспечыць павышэнне ўзроўню вучэбных дасягненняў вучняў па вучэбных прадметах, вызначаных інавацыйным праектам, за кошт далейшага развіцця рэсурсаў навучальных заняткаў – «Перавернутага ўрока», развіцця ў вучняў матывацыі да вучэбнай дзейнасці, забеспячэння іх усімі відамі падтрымкі.
 8. Стварыць умовы для далейшага развіцця прафесійных кампетэнтнасцей педагогаў (інфармацыйнай, тэхналагічнай, даследчай, аналітычнай, кансалтынгавай) і выхаду на новы якасны ўзровень педагагічнага майстэрства за кошт аператыўнага авалодання інавацыйным педагагічным вопытам па праектаванні «перавернутага» ўрока і ўкараненні мадэлі «Перавернуты ўрок» у адукацыйную практыку.
 9. Абагульніць вопыт інавацыйнай дзейнасці, які сфарміраваўся, і распаўсюдзіць яго ў рамках усёй гімназіі.

 

Вядучая ідэя праекта - прадастаўленне вучням магчымасцей для сур'ёзнай самаадукацыйнай дзейнасці, а настаўніку - магчымасцей для індывідуалізацыі і дыферэнцыяцыі навучання.

Укараненне дадзенай мадэлі дапамагае індывідуалізаваць навучанне. Паколькі кожнаму вучню неабходна свая колькасць часу для засваення матэрыялу і яго асэнсавання, вучань атрымлівае магчымасць працаваць у сваім індывідуальным рэжыме. Смартфоны і планшэты становяцца прыдатнымі не толькі для цікавага правядзення вольнага часу, але і для навучання. У выпадку адсутнасці доступу да Інтэрнэту дома, забяспечваецца магчымасць працы з матэрыяламі ва ўстанове адукацыі.

 

Навізна складаецца і ў стварэнні педагогамі ў Інтэрнэце ўласнай старонкі (блога), на якой размяшчаюцца неабходныя матэрыялы да вучэбных заняткаў (відэа, прэзентацыі, пытанні альбо тэст на засваенне вучэбнага матэрыялу, каментары па тэксце выкананых работ); усталяванні адносін супрацоўніцтва паміж настаўнікам і вучнямі ў працэсе вывучэння новага матэрыялу шляхам кансультавання ў сетцы.

Змяненне пазіцыі настаўніка і вучня (вучні ўсведамляюць, што яны самі цяпер становяцца адказнымі за сваё навучанне) - новы крок у адукацыі.

Навізна складаецца і ў тым, што ў сістэме адукацыі Рэспублікі Беларусь - гэта новая практыка; праект па дадзенай тэме ў нашай краіне яшчэ не рэалізоўваўся.


     

Раздзелы сайта