Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

План заседаний МО

Пасяджэнне 1.

Тэма: «Нарматыўнае прававое і вучэбна-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу ў 2019/2020 навучальным годзе»

Мэта: павышэнне ўзроўню нарматыўна-прававой кампетэнцыі настаўнікаў метадычнага аб'яднання ў забеспячэнні адукацыйнага працэсу па замежных мовах.

Дата правядзення: жнівень 2019

Форма правядзення : інструктыўна - метадычнае нараду


Пасяджэнне 2

Тэма:  Напрамкі ўдасканалення прадметна-метадычных кампетэнцый настаўніка замежнай мовы

Мэта:

 • паглыбіць прадметныя і метадычныя веды настаўнікаў метадычнага аб'яднання пра сучасныя кірунках развіцця моўнай адукацыі па вучэбным прадмеце "Замежная мова»;
 • ўключыць настаўнікаў у дзейнасць па засваенні спосабаў рэалізацыі метадычных падыходаў на вучэбных занятках па замежнай мове ва ўмовах профільнага навучання;
 • спрыяць авалодання настаўнікам прыёмамі і сродкамі арганізацыі і стымулявання, дыферэнцыяцыі і індывідуалізацыі вучэбнай дзейнасці, стварэння сітуацыі поспеху;
 • актывізацыя дзейнасці настаўнікаў МА па павышэнню ўзроўню вучэбнай матывацыі, паспяховасці і падрыхтоўкі вучняўда алімпіяд, навуковых вучнёўскіх чытанняў, цэнтралізаванага тэсціравання, а таксама развіццю творчых здольнасцяў і ўдасканаленні маўленчых навыкаў навучэнцаў на ўроках і ў пазаўрочны час.

Дата правядзення:  лістапад  2019

Форма правядзення:  «круглы стол»


Пасяджэнне 3

Тэма: Мадэляванне вучэбных заняткаў па замежнай мове з выкарыстаннем сучасных адукацыйных тэхналогій.

Мэта:

 • удасканальваць веды педагогаў у галіне методыкі выкладання замежнай мовы ва ўмовах абноўлення зместу адукацыі;
 • арганізаваць абмен эфектыўнымі ўзорамі адукацыйных практык выкладання замежнай мовы;
 • павысіць прывабнасць урокаў замежнай мовы дзякуючы выкарыстанню сучасных спосабаў, прыёмаў, камп'ютэрных і сацыяльных тэхналогій;
 • забяспечыць кансультатыўную дапамогу настаўнікам замежных моў па фарміраванні гатоўнасці працаваць у камунікатыўным рэжыме;
 • авалодаць зместам навучання на аснове прынцыпаў метапрадметнасці як умовы дасягнення высокай якасці адукацыі.

Дата правядзення: снежань 2019

Форма правядзення: семінар-практыкум


Пасяджэнне 4

Тэма: Павышэнне практычнай накіраванасці выкладання і эфектыўнасці кожнага навучальнага занятка. 

Мэта:

 • ўдасканаленне адукацыйнага працэсу па замежнай мове праз павышэнне прафесійнага майстэрства педагогаў;
 • стварэнне камфортнай адукацыйнай асяроддзя, якая забяспечвае атрыманне навучэнцамі адукацыі ў адпаведнасці з іх здольнасцямі, магчымасцямі і патрэбамі.

Дата правядзення: сакавік 2020

Форма правядзення: творчы дыялог


Пасяджэнне  5

Тэма: Аналіз метадычнай работы метадычнага аб'яднання ў 2019/2020 навучальным годзе і задачы на 2021/2022 навучальны год

Мэта:

 • прааналізаваць працу метадычнага аб'яднання за год, падвесці вынікі, намеціць асноўныя напрамкі работы на будучы навучальны год;
 • арганізаваць абмен эфектыўнымі ўзорамі адукацыйных практык выкладання замежнай мовы.

Дата правядзення: май 2020

Форма правядзення: панорама метадычных ідэй


ЛІТАРАТУРА:

 1. Андреасян, И.М. Инновационные технологии овладения иноязычным общением / И.М.Андреасян // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 2006. – № 2. – С. 18–22.
 2. Андреасян, И.М. Учение в сотрудничестве как приоритетная технология обучения школьников английскому языку / И.М.Андреасян // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 2008. – № 3. – С. 23–29.
 3. Андреасян, И.М., Ковальчук, А.М. Generation gap: how to avoid it?: сценарий урока английского языка с использованием технологии учения в сотрудничестве / И.М.Андреасян, А.М.Ковальчук // Замежныя мовы. – 2013. – № 3. – С. 44–50.
 4. Аниськович, Н.Р. Комплекс интерактивных упражнений для обучения речевому взаимодействию в процессе иноязычного общения / Н.Р.Аниськович // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 2003. – № 2. – С. 16–26; № 3. – С. 28–33.
 5. Аниськович, Н.Р. Особенности использования технологии творческих мастерских и кейс-технологии в целях подготовки обучающихся к межкультурной коммуникации / Н.Р.Аниськович // Замежныя мовы. – 2013. – № 3. – С. 20–25.
 6. Белозорович, О.А. Мультикультурные барьеры и пути их
 7. преодоления в процессе коммуникации / О.А. Белозорович // Замежныя мовы. – 2016. - № 2. – С. 3 – 7.
 8. Бабинская, П.К. Коммуникативно ориентированное обучение иностранному языку / П.К.Бабинская // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 2010. – № 4. – С. 3–7.
 9. Баклашкина, М.В. Обучение иноязычному межличностному общению на занятиях по иностранному языку в школе и вузе / М.В.Баклашкина // Иностранные языки в школе. – 2009. – № 1. – С. 8; № 3. – С. 9–17.
 10. Баранова, Н.П. Контрольно-оценочная деятельность учителя в условиях комуникативно ориентированного обучения иностранному языку / Н.П. Баранова // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь – 2012 – №2 – С. 3–9.
 11. Баранова, Н.П. Концепция учебного предмета «Иностранный язык» /Н.П.Баранова, П.К.Бабинская, Н.В.Демченко // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 2015. – № 4. – С. 3–12.
 12. Баранова, Н.П., Демченко, Н.В. Дидактический сценарий урока: от теории к практике / Н.П. Баранова, Н.В. Демченко // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 2011. – № 2. – С. 24–25.
 13. Богова, М.Г. Игры, в которые мы играем / М.Г.Богова // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 2010. – № 3. – С. 25–34.
 14. Бондаренко, Е.В. Лингвострановедческий словарь-справочник как компонент электронных учебно-методических комплексов по иностранным языкам / Е.В. Бондаренко, Н.В. Демченко, И.Г. Колосовская, Д.В. Степанова // Замежныя мовы. – 2014. – № 3. – С. 28–35.
 15. Гец, М.Г. Выбираем, внедряем и разрабатываем образовательные технологии организации иноязычного общения / М.Г. Гец // Замежныя мовы. – 2017. - № 3. – С. 52 – 53.
 16. Голубева, В.С. Информационные и коммуникативные технологии как средство обеспечения компетентностного подхода к обучению иностранному языку: мультимедийный электронный словарь / В.С.Голубева // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь.– 2010. – № 1. – С. 14–23.
 17. Григорьев Е.А. Ресурсы сети Интернет как эффективное средство преподавания иностранного языка / Е.А. Григорьев // Замежныя мовы.– 2014. – № 4. – С. 15–18.
 18. Грушко, Н.Д. Использование видеоматериалов в целях формирования коммуникативной компетенции учащихся / Н.Д. Грушко // Замежныя мовы.– 2015. – № 1. – С. 21–26.
 19. Доронина, М.М. Использование различных форм международного сотрудничества в педагогической практике / М.М. Доронина //Замежныя мовы. – 2018. - № 1. – С. 59 – 59.
 20. Зубрилина, И.В. Использование электронных средств обучения в преподавании иностранных языков. / И.В. Зубрилина // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь – 2013 – №3 – С.24–29.
 21. Зубрилина, И.В. Система работы с одаренными детьми / И.В.Зубрилина //Замежныя мовы. – 2013. – № 1. – С. 21–24.
 22. Инструктивно-методическое письмо министерства образования Республики Беларусь «Об организации в 2019/2020 учебном году образовательного процесса при изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий при реализации образовательных программ общего среднего образования» от 10.07.2019 г.;
 23. Кодекс Республики Беларусь об образовании;
 24. Колосовская, И.Г. Формирование коммуникативной компетенции в восприятии и понимании устной иноязычной речи на первой ступени общего среднего образования / И.Г. Колосовская // Веснік адукацыі. – 2012. – № 3. – С. 33–36;
 25. Копоть, Е.А. Театрально-игровая деятельность на уроках английского языка и во внеклассной работе как средство повышения мотивации учащихся к овладению иностранных языков / Е.А. Копоть //Замежныя мовы. – 2016. - № 4. – С. 34 – 37;
 26. Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, 06.06.2016;
 27. Методические рекомендации по организации и проведению обязательного выпускного экзамена по учебному предмету ―Иностранный язык по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования // Замежныя мовы. – 2013. – № 1. – С. 3–6;
 28. Павлова, Е.А. Коммуникативный подход в обучении грамматике (на примере рифмованных текстов) / Е.А. Павлова // Иностранные языки в школе. – 2008. – № 6. – С. 33–40;
 29. Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений по учебным предметам, утвержденные приказом Министра образования Республики Беларусь от 29.05.2009 № 674 (с изменениями и дополнениями от 29.09.2010 № 635);
 30. Пассов, Е.И. Урок ИЯ / Е.И.Пассов, Н.Е.Кузовлева. – Ростов-на-Дону: Феникс; М.: Глосса-Пресс, 2010. – 640 с. – Настольная книга преподавателя иностранного языка;
 31. Перечень документов, обязательных для ведения отдельными педагогическими работниками учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, установленный постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 27 декабря 2017 г. № 164;
 32. Постановление министерства образования Республики Беларусь «Об установлении перечня учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, форм проведения выпускных экзаменов при проведении в 2019/2020 учебном году итоговой аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования» от 10 июля 2019 г. № 105;
 33. Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, утвержденные постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20.06.2011 № 38 (в редакции постановления Министерства образования Республики Беларусь от 28.01.2019 № 13);
 34. Положение об учреждении общего среднего образования, утвержденное постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20.12.2011 № 283 (с изменениями и дополнениями от 04.02.2014 № 9, от 10.04.2014 № 38, от 27.11.2017 № 148, от 03.03.2018 № 10);
 35. Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 206 (в редакции постановлений Министерства здравоохранения от 29.07.2014 № 63, от 25.11.2014 № 78, от 17.05.2017 № 35, от 03.05.2018 № 39);
 36. Сысоев, П.В. Методика обучения иностранному языку с использованием новых информационно-коммуникационных Интернет-технологий: учебно-методическое пособие / П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев. – Ростов-на-Дону: Феникс; М.: Глосса-Пресс, 2010. – 182 с.;
 37. Учебная программа для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский). IX класс. – Минск : Национальный институт образования, 2019;
 38. Фетисова, С.В. Коммуникативные риторические тренинги как средство активизации речевого взаимодействия учащихся на иностранном языке в профильных классах / С.В. Фетисова // Замежныя мовы. – 2016. - № 2. – С. 7 – 12.

Раздзелы сайта